Juridische Bijlage: Gebruik van Beeldmateriaal door TechYourFuture

1. Inleiding
Deze bijlage beschrijft het beleid van TechYourFuture ten aanzien van het gebruik, de opslag en de distributie van beeldmateriaal waarop individuen staan afgebeeld. Het gaat hierbij om foto’s, video’s en andere vormen van beeldmateriaal die worden ingezet voor de promotionele, educatieve en onderzoeksdoeleinden van TechYourFuture.

2. Doel van het verzamelen en gebruiken van beeldmateriaal
TechYourFuture maakt gebruik van beeldmateriaal om haar missie en visie te promoten, resultaten van onderzoek te verspreiden, en om educatieve en maatschappelijke initiatieven te ondersteunen. Dit gebeurt altijd binnen de kaders van de non-profit status van TechYourFuture en dient een maatschappelijk nut.

3. Toestemming
Toestemming voor het gebruik van beeldmateriaal wordt altijd vooraf gevraagd via een toestemmingsformulier. Een ondertekend toestemmingsformulier is vereist voor elk gebruik, tenzij er sprake is van een expliciete mondelinge overeenkomst die vervolgens schriftelijk wordt bevestigd.

4. Opslag en Beveiliging
Beeldmateriaal wordt opgeslagen op beveiligde servers en is enkel toegankelijk voor geautoriseerd personeel van TechYourFuture. De bewaartermijn van het beeldmateriaal is vijf jaar, waarna het zal worden geëvalueerd en eventueel verwijderd of opnieuw opgeslagen na hernieuwde toestemming.

5. Gebruiksbeperkingen
Het beeldmateriaal mag niet worden aangepast, bewerkt, of op andere wijze worden veranderd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming. Tevens mag het materiaal niet worden verkocht of gebruikt voor commerciële doeleinden.

6. Rechten van de Afgebeelde Personen
Individuen die zijn afgebeeld op het beeldmateriaal hebben te allen tijde het recht om hun toestemming in te trekken. Bij intrekking van de toestemming zal TechYourFuture het betreffende beeldmateriaal in de digitale omgeving zo spoedig mogelijk verwijderen en niet meer in toekomstige publicaties gebruiken. Voor reeds gepubliceerde (afgedrukte) publicaties is dit (vaak) niet meer mogelijk.

7. Aansprakelijkheid
TechYourFuture is niet aansprakelijk voor ongeautoriseerd gebruik van beeldmateriaal door derden, tenzij dit het directe gevolg is van nalatigheid of opzettelijke overtreding van dit beleid door TechYourFuture.

8. Wijzigingen in het Beleid
Dit beleid kan periodiek worden bijgewerkt om het in lijn te brengen met nieuwe wettelijke of technologische ontwikkelingen. Individuen die hun beeldmateriaal hebben toegestaan voor gebruik, worden hierover geïnformeerd.

9. Contactinformatie
Voor vragen of opmerkingen over dit beleid kunt u contact opnemen met:

TechYourFuture
F.A. (Frank) Alberink
0653815994
f.f.a.alberink@saxion.nl

Wij zijn een organisatie waar menselijkheid en redelijkheid centraal staan. Mocht er onverhoopt iets zijn waar u tegenaan bent gelopen omtrent het gebruik van beeldmateriaal door TechYourFuture of heeft u opmerkingen over de manier waarop TechYourFuture omgaat met de regels rondom het gebruik van beeldmateriaal, neem dan contact op met onze contactpersoon.