Jaarverslag TechYourFuture 2021

Jaarverslag TechYourFuture 2021

15 Jul 2022

TechYourFuture is inmiddels 10 jaar onderweg, maar haar oorspronkelijke opdracht is nog springlevend. De kern en kracht van het Centre of Expertise ligt in een geïntegreerd perspectief van een leven lang ontwikkelen: kinderen en jongeren kennis laten maken met techniek en technologie, hun eigen talent daarin laten ontdekken en ontwikkelen én aankomende en zittende werknemers verleiden tot en behouden voor de techniek en technologie. We kiezen daarbij niet voor óf het onderwijs óf de arbeidsmarkt, maar leggen daartussen juist de verbinding.

 2021 was ondanks Corona een heel succesvol jaar voor TechYourFuture en haar partners.

Trots zijn we op ons nieuwe onderzoeksprogramma TechYourFuture 2021-2024.
Drie actuele thema’s staan daarin centraal:

  1. Leven lang ontwikkelen: leergierige en veranderingsgezinde medewerkers in de techniek;
  2. Nieuwe doelgroepen: diversiteit en inclusie in de techniek;
  3. Aantrekkelijk docentschap in techniekonderwijs. 

2021 was voor TechYourFuture ook een oogstjaar als het gaat om de disseminatie van onze kennis, instrumenten en aanpakken, alsook de kansen die we hebben gekregen en benut om met en via onze onderzoekers te participeren in en vervolgonderzoek te doen in een groot aantal landelijke en regionale samenwerkingsverbanden. 

Veel dank en waardering hebben we voor de intensieve en plezierige samenwerking met regionale mkb-ondernemingen, maatschappelijke partners, onderwijs, kennisinstellingen en overheden.

We zijn inmiddels al druk doende om hier in 2022 een mooi vervolg aan te geven. 

Klik hier voor het online jaarverslag 2021 van TechYourFuture.