Jaarverslag TechYourFuture 2020

Jaarverslag TechYourFuture 2020

1 Oct 2021

2020 geldt als een bijzonder jaar voor TechYourFuture. De coronacrisis heeft in 2020 zeker impact gehad op ons onderzoek en onze activiteiten. Er deden zich echter ook nieuwe kansen voor. Zo hebben we bijvoorbeeld succesvolle manieren ontwikkeld om elkaar online te kunnen ontmoeten en netwerkmeetings mogelijk te blijven maken.

Ook en bovenal was 2020 een jaar waarin we samen met de Academic Board TYF onze prioriteiten voor onderzoek en activiteiten hebben herijkt en verbonden aan een beperkt aantal maatschappelijk technologische uitdagingen die passen bij de strategische agenda’s van onze kernpartners maar ook bij de unieke uitgangspositie van TechYourFuture als netwerkorganisatie.

Onze programmering voor onderzoek 2021-2024 kent drie thema’s:

  • Leven lang ontwikkelen: leergierige en veranderingsgezinde medewerkers in de techniek
  • Nieuwe doelgroepen: diversiteit en inclusie in de techniek
  • Aantrekkelijk docentschap in techniekonderwijs

Deze indeling vormt de basis voor dit jaarverslag. Alle onderzoeken die in 2020 zijn uitgevoerd, zijn geordend binnen deze drie thema’s. Het jaarverslag laat zien dat in 2020 met veel onderzoeksprojecten en activiteiten is bijgedragen aan gewenste maatschappelijke technologische transities. Maar ook aan goed opgeleid personeel in deze cruciale en snel veranderende sectoren.

Samen met onze onderzoekers en partners uit het onderwijs, technisch bedrijfsleven, maatschappelijke ondernemingen en overheden kijken we in dit jaarverslag terug op een goed jaar met mooie ontwikkelingen en resultaten, en kijken we uit naar verdere samenwerking in onderzoek en activiteiten. In de regio en ook daarbuiten.

Klik hier voor het online jaarverslag 2020 van TechYourFuture.