Jaarverslag TechYourFuture 2018

Jaarverslag TechYourFuture 2018

6 Jun 2019


Met gepaste trots bieden wij hier het jaarverslag TechYourFuture 2018 aan.

Een jaar waarin we het 5 jarig bestaan van TechYourFuture vierden met een opbrengstenconferentie en een jubileummagazine. Een jaar ook waarin de impact van het TechYourFuture onderzoek en de activiteiten in de praktijk steeds beter zichtbaar is geworden. In dit jaarverslag, maar ook in de impactinterviews op onze website, bieden we daar een mooi overzicht van.

Gestimuleerd door ontwikkelingen in de maatschappij is TechYourFuture in 2018 naast techniek meer breed in gaan zetten op technologie en de gevolgen van technologisering voor het individu, de samenleving, het onderwijs en de arbeidsmarkt. Dit maakt enerzijds dat we in 2018 in samenwerking met de lerarenopleidingen basisonderwijs onder de noemer ‘Wat is jouw route naar 2020?’ sterk zijn gaan inzetten op doorwerking van ons onderzoek, op verdere netwerkvorming en duurzame verankering van Wetenschap & Technologie in het basisonderwijs. Anderzijds is in 2018 veel aandacht uitgegaan naar versterking van het techniek- en technologieonderwijs in het (v)mbo, naar het (bege)leiden van interdisciplinair bèta-onderwijs in het hbo en het versterken van talentontwikkeling, loopbaanbegeleiding en reflectie in het hoger onderwijs. Ook ging veel aandacht uit naar de overgang naar de (technische) arbeidsmarkt en (de voorbereiding op) een leven lang leren.

Download hier het jaarverslag TechYourFuture 2018.