Irene Visscher geïnstalleerd als lector Saxion

Irene Visscher geïnstalleerd als lector Saxion

14 Dec 2018

Op woensdag 12 december 2018 is Irene Visscher-Voerman geïnstalleerd als Lector van het Lectoraat Innovatief en Effectief Onderwijs binnen Saxion. Het lectoraat Innovatief en Effectief Onderwijs onderzoekt, ondersteunt en adviseert op het gebied van een aantal onderwijskundige thema's, zoals onderwijskundig leiderschap, docentprofessionalisering, talentontwikkeling, curriculumontwikkeling en studieloopbaanbegeleiding. 

Bekijk de complete lectorale rede van Irene Visscher-Voerman.