Integratie begrijpend lezen en W&T: Hoe dan?

Integratie begrijpend lezen en W&T: Hoe dan?

20 Apr 2021

Lesgeven in Wetenschap en Technologie (W&T) is verplicht, maar hoe vind je hier tijd voor in het vaak al overvolle lesprogramma? Veel scholen grijpen de mogelijkheid aan om W&T te integreren in andere vakken, zoals wereldoriëntatie. Maar ook begrijpend lezen kan goed gecombineerd worden met W&T! In het TechYourFuture-project ‘Nieuwsbegrip en W&T’ is onderzocht hoe deze integratie effectief kan worden ingezet.

Lessenserie

Integratie van begrijpend lezen en wetenschap en technologie biedt veel kansen. Het is niet alleen tijdbesparend, maar vaak ook motiverend voor zowel leraren als leerlingen. Om leraren te ondersteunen in het effectief aanbieden van W&T en begrijpend lezen is er een lessenserie ontwikkeld met een ondersteunende website waarin begrijpend lezen en W&T worden geïntegreerd. De lessenreeks combineert W&T-experimenten met het lezen van teksten over een actueel thema: klimaatverandering (broeikaseffect en zeespiegelstijging). De lessen zijn bedoeld voor groep 7 en 8. Bij de lessen hoort een ondersteuningsmodule met tips en achtergrondinformatie die leraren helpen bij de uitvoering. Ook is er een poster ontworpen die de leerlingen invullen tijdens de 3 lessen.

Ervaringen van leraren

Leraren die de lessenreeks hebben uitgevoerd geven aan dat ze vooral geleerd hebben hoe je begrijpend lezen en W&T kunt combineren en hoe je vragen kunt stellen bij een experiment en bij een W&T-tekst. Ook vinden ze het mooi om te zien wat er gebeurt in hun klas: “Combineren van experimenten en lezen vinden de leerlingen echt heel leuk”. Leerlingen hebben veel geleerd op W&T-gebied en zijn meer gemotiveerd voor begrijpend lezen, zoals een leerling het treffend verwoordt: “Met die proefjes wordt begrijpend lezen bijna nog leuk ook!”. In het licht van de recente discussie over begrijpend lezen is dat een positieve opbrengst: de combinatie van W&T en begrijpend lezen draagt bij aan meer leesmotivatie.

Binnen het project is samengewerkt met experts van Saxion, iPabo, Eduseries en Nieuwsbegrip en een aantal basisschoolleraren. Wil je de lessenreeks zelf uitproberen? Het lesmateriaal en een uitgebreide ondersteuningsmodule voor leerkrachten staan op de website van Nieuwsbegrip.

Via het aanmeldformulier op onze site zijn de lesmaterialen, inclusief de poster, als Word-documenten aan te vragen.