Inspiratie Taal en W&T: lesmethode Lilu’s Huis

Inspiratie Taal en W&T: lesmethode Lilu’s Huis

15 Jul 2019

Waarom beslaat een spiegel als je doucht? Hoe komt het dat deeg rijst als er gist in zit? Wat hebben planten nodig om te groeien? Vragen als deze staan centraal in de lesmethode Lilu’s huis. De lesmethode is gericht op wetenschap- en technieklessen voor groep 1 t/m 8 en. Naast aandacht voor onderzoekend en ontwerpend leren legt deze methode ook uit hoe je aandacht aan taalvaardigheid kunt besteden.

 Waarom taal en W&T?

W&T, en in het bijzonder onderzoekend en ontwerpend leren, is bij uitstek talig. Taal is het middel waarmee leerlingen het denken en redeneren over W&T-fenomenen kunnen versterken, begrijpen en internaliseren. Andersom kunnen ontdekkingen of ervaringen met W&T-fenomenen weer aanleiding zijn tot talige doelen zoals een gesprek, een presentatie of een schriftelijke uiting.

 Samenhang met TechYourFuture-projecten

Uit diverse onderzoeken is gebleken dat integratie van taal en W&T een kansrijke en effectieve manier is om W&T-inhouden centraler te stellen in het onderwijs. In twee TechYourFuture projecten wordt aandacht besteed aan de integratie van taal en W&T. De TechYourFuture-projecten zijn voornamelijk gericht op de professionalisering van leerkrachten op dit vlak:

Het onderzoek ‘Taal en Technologie (TET)’ is gericht op de kenmerken van een professionaliseringsaanpak waarmee leerkrachten vaardig worden om taalgericht W&T onderwijs goed te implementeren in de eigen praktijk. De training richt zich met name op mondelinge taalvaardigheid.

In het vooronderzoek ‘Taalgericht W&T onderwijs – een cognitieve analyse wordt door een cognitieve taakanalyse onderzocht welke kennis en vaardigheden leraren nodig hebben om geïntegreerd taal en W&T onderwijs te geven. De resultaten worden in een vervolgproject gebruikt om een professionaliseringstraject voor leerkrachten te ontwikkelen.