Nieuw impactinterview: Zorg en technologie; een gelukkig huwelijk?

Nieuw impactinterview: Zorg en technologie; een gelukkig huwelijk?

9 Feb 2021

Succesvolle implementatie start met juiste attitude

Eén van de methoden die we met TechYourFuture inzetten om de impact van ons onderzoek in kaart te brengen, zijn impactinterviews. Hiermee bieden we in inkijkje in hoe we samen met het werkveld toewerken naar onze maatschappelijke doelstellingen.

Zorg en technologie

Technologie in de zorg innoveert in rap tempo. Echter, de succesvolle praktijktoepassing ligt uiteindelijk in handen van de zorgprofessional. Die moet het voordeel van deze technologie doorgronden, accepteren en blijven benutten. Cruciaal hierin is dat zorgprofessionals in hun opleiding de vaardigheden aanleren om de aangeboden techniek naar hun eigen hand te zetten en zo de levering van hun zorg te verbeteren. Genoeg regelruimte krijgen is hiertoe de sleutel. Een consortium van onderzoekers van onderwijsinstellingen en zorgbedrijven zoals HC@Home pakt deze uitdaging gezamenlijk op.

In dit impactinterview lichten de betrokkenen de aanpak van het onderzoek toe. Klik hier voor het interview.