Impactinterview Wijs met Techniek

Impactinterview Wijs met Techniek

Met techniek is steeds meer mogelijk, maar willen we met techniek ook alles oplossen? En welke impact heeft techniek eigenlijk op ons leven? Deze ethische reflectie op de impact van techniek wint snel terrein, en wordt versneld door uitdagingen als corona en discussies over big data en privacy. Het TechYourFuture vooronderzoek ‘Wijs met techniek’ richt zich op de vraag hoe we leren reflecteren op de impact van techniek en een toegankelijke en duurzame opname van de daarvoor benodigde competenties in de curricula van het MBO, HBO en WO. Met als centrale vraag: hoe gaan we wijs om met de technieken waar we (dagelijks) mee te maken hebben en/of krijgen?”

In dit impactinterview lichten de betrokkenen de aanpak van het onderzoek toe. Klik hier voor het interview.