Hybride professional

Hybride professional

Het technisch beroepsonderwijs en het technisch bedrijfsleven kampen met grote tekorten aan technici en techniekdocenten. Het inzetten van hybride professionals wordt gezien als één van de manieren om dit tekort terug te dringen.

Een hybride professional is een professional die een baan in het (beroeps)onderwijs combineert met een baan in het bedrijfsleven. Het hybride docentschap wordt om verschillende redenen als veelbelovend gezien. Zo zou het inzetten van hybride docenten het docententekort kunnen terugdringen en verrijkend kunnen zijn voor de carrière van docenten. Ook zou het de relatie tussen het onderwijs en het bedrijfsleven kunnen versterken, aangezien technische innovaties sneller hun intrede kunnen doen in het onderwijs. Hoe veelbelovend deze initiatieven ook zijn, de baten voor het onderwijs staan hierbij veelal centraal. Er wordt vooralsnog beperkt aandacht besteed aan het organisatieniveau: wat is nodig in beide organisaties (school en bedrijf) om deze doelgroep aan te trekken en te behouden. Ook moet aandacht worden besteed aan wat nodig is tussen organisaties uit beide contexten om de samenwerking op dit gebied te versterken. Het is daarbij nog onvoldoende duidelijk wat dit vraagt van werkgevers en HRM-professionals in beide contexten.

Doel van het onderzoek

Op basis van literatuuronderzoek en interviews met stakeholders in beide contexten, werd tijdens dit vooronderzoek gewerkt aan praktisch toepasbare kennis over de hybride professional in de techniek. Flankerend aan de uitwerking van dit praktijkgerichte onderzoek werden stakeholders uit het technisch beroepsonderwijs en -bedrijfsleven betrokken. Het doel hiervan was het oprichten van een consortium dat vanuit co-creatie werkt aan praktische en duurzame toepassingen om hybride professionals aan te trekken, op te leiden en te behouden.

Onderzoeksvragen

Vanuit een organisatieperspectief heeft dit onderzoek zich gericht op de volgende vragen:

 • Wat zijn de knelpunten en oplossingsrichtingen met betrekking tot het aantrekken en behouden van hybride professionals?
 • Hoe ziet het ideale PPS (Publiek-Private Samenwerkings-) consortium er voor dit hybride vraagstuk eruit?
 • Wat heeft de hybride professional in de techniek nodig om als boundary crosser optimaal te kunnen werken in zowel een bedrijf en school?
 • Welke condities en mechanismen maken boundary crossing in de techniek succesvol?
 • Wat vraagt dit van werkgevers (onderneming & onderwijs) en HRM-medewerkers in beide contexten bij het aantrekken en behouden?

Beoogde opbrengsten

Een onderzoeksrapport gericht op de beroepspraktijk (technisch beroepsonderwijs en technisch bedrijfsleven) waarin:  

 • wordt bijgedragen aan de discussie over hybride professionals, boundary crossing en de werkcontexten waarin de hybride professional actief is.
 • een bijdrage wordt geleverd aan kennis over deze relatief onbekende doelgroep en de beroepscontexten waarin deze professional werkzaam is.
 • implicaties worden beschreven voor het ondersteunen van deze professionals in termen van passend leiderschap en HRM-beleid.

Op de pagina 'Kennis uit onderzoek' wordt (actuele) informatie over het onderzoek en wetenschappelijke- en praktijkpublicaties geplaatst

Ga naar Kennis uit onderzoek

Partners

Publieke partners:

 • Lerarenopleidingen beroepsonderwijs hogeschool Windesheim
 • Lectoraat Strategisch HRM hogeschool Saxion
 • ROC van Twente
 • Deltion College
 • Aventus

Private partners:

 • O&O-fonds Wij Techniek
 • Koninklijke Metaalunie

Looptijd

November 2020 – april 2021

Onderzoekers