Hoe voorkomen we lekkage uit de technische pijplijn?

Hoe voorkomen we lekkage uit de technische pijplijn?

26 Nov 2018

Nóg meer dan in andere westerse landen hebben we in Nederland te maken met lekkage. Lekkage uit de technische pijplijn. Oftewel het traject dat leerlingen volgen vanaf hun eerste interesse in techniek en technische beroepen, het kiezen voor een technische opleiding tot hun eerste jaren op de technische arbeidsmarkt. 

Te weinig jongens maar vooral te weinig meisjes kiezen voor een opleiding in de technische sector. En teveel getalenteerde leerlingen die wel beginnen aan zo'n studie komen uiteindelijk toch in andere sectoren terecht. Dit probleem wordt al jaren onderkend en inmiddels zijn er wereldwijd vele initiatieven geweest om hier verbetering in te brengen. Hoogste tijd om te inventariseren welke van deze programma's nu het effectiefst zijn.

Anniek van den Hurk, Martina Meelissen, beide onderzoekers aan de Universiteit Twente, en Annemarie van Langen van KBA Nijmegen hebben een uitgebreide literatuurstudie uitgevoerd. De vraag die centraal stond was: 'Welke  interventies zijn succesvol om talentvolle leerlingen te motiveren en vervolgens ook gemotiveerd te houden voor leren en werken in de techniek?'

Er werden maar liefst 538 studies gevonden en er blijken diverse kansrijke interventies te bestaan. Maar bovenal  is er een grote behoefte aan meer onderzoek om de effectiviteit van verschillende programma’s te meten.

Nieuwsgierig? Het artikel is te vinden via deze link