Hoe moeten we jongeren opleiden voor de arbeidsmarkt van de toekomst?

Hoe moeten we jongeren opleiden voor de arbeidsmarkt van de toekomst?

Prof. dr. Juliette Walma van der Molen en prof. dr. Paul Kirschner zijn in 2016/2017 gedurende 5 maanden benoemd geweest als fellow bij het NIAS, het Netherlands Institute for Advanced Study in the Humanities and Social Sciences. Zij hebben daar onderzoek bij elkaar gebracht en uitgevoerd met betrekking tot het vraagstuk ‘Hoe moeten we jongeren opleiden voor de arbeidsmarkt van de toekomst?’ 

Het voorbereiden van leerlingen op (nog) niet bestaande banen

Het onderzoeksproject van prof. dr. Paul A. Kirschner richt zich op informatievaardigheden voor jongeren op de arbeidsmarkt van morgen. Naar schatting 65% van de basisschoolleerlingen van vandaag zullen later gaan werken in beroepen die nu nog niet bestaan. Tegelijkertijd leiden we nu duizenden leerlingen op voor banen die in de nabije toekomst zullen verdwijnen door automatisering. De twee belangrijkste onderzoeksvragen zijn:

  • Hoe kunnen  jongeren (en werkenden) zich optimaal voorbereiden / voorbereid worden op de onbekende en ook onvoorspelbare arbeidsmarkt van morgen?
  • Hoe dagen we jongeren uit zich eerder, intensiever en realistischer voor te bereiden op werk en de toeleiding naar zulk werk? 

De bevindingen van prof. dr. Paul A. Kirschner zijn te lezen in het rapport Het voorbereiden van leerlingen op (nog) niet bestaande banen.

Talenten voeden. Wat zijn de ingrediënten voor toekomstbestendig leren?

Welke vaardigheden of 'advanced skills' moeten we bij kinderen en jongeren ontwikkelen om hun talent te laten bloeien? Welke brede set aan innovatieve, '21e-eeuwse' en creatieve kwaliteiten moeten we bij de komende generatie ontwikkelen, zodat zij zo goed mogelijk om kunnen gaan met de uitdagingen van de toekomst? En zijn dat kwaliteiten van alle tijden, of specifiek van de 21e eeuw? De afgelopen twee jaar werd onder leiding van prof. dr. Juliette Walma van der Molen bij het onderzoekscentrum Science Education and Talent Development aan de Universiteit Twente een nieuw raamwerk en bijbehorende methodiek ontwikkeld. Daarin wordt – naast de noodzaak van basiskennis en kernvaardigheden – een onderscheid gemaakt tussen vaardigheden, houdingen, motivaties en het zelfbeeld van leerlingen als de belangrijkste elementen voor 'toekomstbestendig leren' en ontwikkeling van hun eigen talenten. Het raamwerk, de methodiek en de bijbehorende materialen en professionalisering zijn afgestemd met het basisonderwijs en zijn daar zeer positief ontvangen. Het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs zijn echter ook zeer geïnteresseerd. Binnen het fellowship heeft Walma van der Molen de verdieping en verbreding gemaakt richting VO- en MBO-onderwijsvelden. 

De publicatie Talenten voeden. Wat zijn de ingrediënten voor toekomstbestendig leren? zal eind 2017 verschijnen. Dit zal een gezamenlijke uitgave zijn van Nederlandse Stichting voor Psychotechniek (NSvP) en TechYourFuture. 

Met de juiste vaardigheden de arbeidsmarkt op

Als samenleving hebben wij de taak om leerlingen zo goed mogelijk op te leiden voor hun toekomst, inclusief hun toekomstige werksituatie. Dit is lastig, want we weten niet hoe de toekomstige arbeidsmarkt eruit zal zien. Hoe en waar leren jongeren skills voor de toekomst? Wat moet er veranderen in het onderwijs om leren en talentvol werken ruim baan te geven? Eerder publiciceerden prof. dr. Juliette Walma van der Molen en prof. dr. Paul Kirschner een whitepaper waarin deze vragen centraal staan. 

Lees de bevindingen van prof. dr. Juliette Walma van der Molen en prof. dr. Paul Kirschner in de whitepaper Met de juiste vaardigheden de arbeidsmarkt op