Hoe integreer je wetenschap en technologie in je onderwijs? Bekijk de 3 tips van Symen van der Zee

Hoe integreer je wetenschap en technologie in je onderwijs? Bekijk de 3 tips van Symen van der Zee

9 May 2019

Symen van der Zee is Lector Wetenschap en Technologie in het Onderwijs bij hogeschool Saxion en als onderzoeker verbonden aan TechYourFuture. Hij doet onderzoek naar professionalisering van leerkrachten op het gebied van wetenschap en technologie.

Hoe integreer je W&T in je onderwijs? En hoe zorg je ervoor dat kinderen wetenschap en techniek leren? Hij geeft in deze video zijn drie tips over het integreren van Wetenschap & Techniek met reguliere vakken als taal en rekenen.