Reeks artikelen: Het coachen van Docent Ontwikkel Teams

Reeks artikelen: Het coachen van Docent Ontwikkel Teams

Docenten zijn een belangrijke factor bij de beeldvorming van bètavakken bij leerlingen. Hierdoor hebben zij ook veel invloed op keuzeprocessen voor bèta. Het is daarom van belang dat leerkrachten werken aan hun eigen professionele groei en op de hoogte blijven van relevante nieuwe ontwikkelingen binnen (bèta)vakgebieden. Zo zijn zij beter in staat om actuele vakkennis over te dragen. 

Reeks artikelen

Floor heeft gedurende haar onderzoek naar aantrekkelijk bèta-onderwijs met Docent Ontwikkel Teams drie leuke artikelen geschreven. Je leest ze hier!

1: Naar aantrekkelijk bèta-onderwijs door Docent Ontwikkel Teams

2: Zeven kenmerken van effectieve DOTs

3: Leidinggeven aan Docent Ontwikkel Teams: op zoek naar de juiste balans

Publicaties

Lees meer

Het onderzoek heeft ook een praktische handleiding opgeleverd. Download op deze pagina het boekje:Connecting the DOT's, een praktische werkwijze voor het coachen van Docent Ontwikkel Teams