Hanno van Keulen over visie en beleid voor W&T

Hanno van Keulen over visie en beleid voor W&T

28 Nov 2019

Dit schooljaar biedt Jet-Net & Technet in samenwerking met TechYourFuture een serie webinars aan, gericht op de praktijk van schoolleiding en W&T-coördinatoren in het primair onderwijs. Schoolleiders, adjunct-directeuren, teamleiders en W&T-coördinatoren die zich bezighouden met organisatie, visie en beleid van wetenschap- en techniekonderwijs op hun school krijgen kennis en inspiratie aangereikt en hebben ruime gelegenheid om onderling ideeën en ervaringen uit te wisselen.

Het eerste webinar was op 19 november en ging over Visie en beleid voor W&T. Er waren veel enthousiaste deelnemers vanuit het primair onderwijs. 

Naar aanleiding van dit webinar is een interview verschenen met Hanno van Keulen, lector Leiderschap in Onderwijs en Opvoeding aan de hogeschool Windesheim:

“Een visie op W&T-onderwijs kan je niet los zien van andere taken en verantwoordelijkheden waar je als individuele school voor staat en bovenschools kunt en wilt regelen."

Klik hier om het interview met Hanno van Keulen te lezen.

Er volgen nog twee webinars:

  • Webinar 2: Leiding geven aan verandering – dinsdag 14 januari 2020, 9.00-10.00 uur
  • Webinar 3: W&T verankeren – dinsdag 17 maart 2020, 9.00-10.00 uur

Meer informatie en inschrijven kan via de website van Jet-Net.