Handleidingen Effectieve bedrijfsbezoeken

Handleidingen Effectieve bedrijfsbezoeken

Door leerlingen op jonge leeftijd kennis te laten maken met technische beroepen kunnen we de kans vergroten dat zij later kiezen voor een beroep in de technische sector. Door het organiseren van bedrijfsbezoeken in zowel het primair als het voorgezet onderwijs wordt het bewustzijn van deze leerlingen vergroot en kunnen stereotiepe beroepsbeelden voorkomen worden. In het project 'Effectieve bedrijfsbezoeken' is in samenwerking met Techniekpact Twente de eerder ontwikkelde methodiek (TechYourFuture, 2016) voor bedrijfsbezoeken geëvalueerd en doorontwikkeld.

De methodiek is uitgewerkt in twee vernieuwde handleidingen; één voor basis- en middelbare scholen en één voor (technische) bedrijven. In de handleidingen staan handvatten voor de school en het bedrijf om gezamenlijk een bedrijfsbezoek effectief te organiseren. Enerzijds geeft dit mogelijkheden voor de school om aan te sluiten bij bijvoorbeeld Wetenschap & Technologie, een specifiek vakgebied of loopbaanoriëntatie en anderzijds geeft het mogelijkheden voor het bedrijf om leerlingen en leraren een kijkje te laten nemen op locatie en om naamsbekendheid te krijgen in de regio. Voor gebruikers van de vorige editie van de handleidingen is een bijsluiter te downloaden waarin wordt toegelicht wat de verschillen zijn.  

De volgende kenmerken van een effectief bedrijfsbezoek zijn vastgesteld:

  1. Het leerdoel staat vast (sluit aan bij het onderwijs)
  2. Goede afstemming tussen school en bedrijf (inhoudelijk en organisatorisch)
  3. Het bedrijf laat de veelzijdigheid van de sector en organisatie zien
  4. Het bedrijfsbezoek wordt goed voorbereid (ook met leerlingen!)
  5. Tijdens het bedrijfsbezoek wordt een actieve werkvorm ingezet
  6. Ouders en leraren zijn actief betrokken bij het bezoek (voorbeeldfunctie)
  7. Leerlingen reflecteren op het bedrijfsbezoek

Vraag de handleiding(en) aan

                        

Handleiding voor scholen aanvragen    Handleiding voor bedrijven aanvragen

Overige downloads

Voorbeeld: Bedrijfsbezoek bij beddenfabrikant Auping

Bekijk het filmpje over het bedrijfsbezoek bij Auping. Zie hoe het bedrijfsbezoek wordt voorbereid op school, wat de leerlingen doen in het bedrijf, en wat de afrondende activiteiten zijn van de leerlingen. 

Lees verder: