Good Practices Bèta Burgerschap

Good Practices Bèta Burgerschap

In het project "Samen werken aan Bèta Burgerschap" zijn verschillende Good Practices verzameld. De Good Practices geven leraren handvatten om Bèta Burgerschap in de praktijk te brengen door middel van leeractiviteiten. De leeractiviteiten zijn een aanvulling op het praktijkboek ‘Bèta en technologie in burgerschapsonderwijs’.

Bèta Burgerschap

Bèta Burgerschap leert leerlingen groepsgewijs beslissingen te nemen over oplossingen voor een maatschappelijk-technologisch vraagstuk. Dit zijn vraagstukken waarin technologische innovaties ofwel vragen oproepen, ofwel onderdeel kunnen zijn van de oplossing. Steeds meer wordt er een beroep gedaan op burgers wanneer het gaat om het meedenken, -praten en - belissen over oplossingen voor deze vraagstukken. Met Bèta Burgerschap worden leerlingen in het primair- en voortgezet onderwijs voorbereid op de toekomst door hen toe te rusten met kennis, vaardigheden en houdingen t.a.v. maatschappelijke-technologische vraagstukken. 

Bèta Burgerschap is een aanpak om vorm te geven aan burgerschapsonderwijs waarin bèta en technologie centraal staan. Hierbij wordt uitgegaan van zes didactische principes en de stappen uit het GPO-model (Groepsgewijs Probleem Oplossen). 

Zes didactische principes

Als basis voor de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van onderwijs in Bèta Burgerschap worden zes didactische principes gehanteerd. De principes verbinden doelen met de te nemen acties en geven handvatten om Bèta Burgerschap-leeractiviteiten vorm te geven en uit te voeren. De zes principes die de Bèta Burgerschap aanpak karakteriseren zijn: 1) Maatschappelijk-Technologische Vraagstukken, 2) Bèta en technologie, 3) Samen denken, 4) Argumenteren, 5) Netwerk denken en 6) Groepsgewijs beslissingen nemen.

Leeractiviteiten

Om leraren handvatten te geven om Bèta Burgerschap in de praktijk te brengen, zijn voor elk didactisch principe drie leeractiviteiten ontwikkeld. Allereerst wordt het principe zelf kort toegelicht. Vervolgens worden de leeractiviteiten beschreven, waarbij onder andere de doelgroep en de leerdoelen zijn aangegeven. Ook worden tips gegeven om de leeractiviteit aan te passen op het niveau van de leerlingen en op de ervaring die de leerlingen al dan niet hebben met Bèta Burgerschap. Bij de leerdoelen wordt tevens aangegeven onder welke stap(pen) van het GPO model – zoals beschreven in het praktijkboek – de leeractiviteit valt: Verkennen (stap 1), Analyseren (stap 2), Beslissing nemen (stap 3) of Nabespreken (stap 4).

Downloads

Hieronder kunnen de leeractiviteiten per didactisch principe gedownload worden. Heeft u liever de leeractiviteiten van alle zes principes in één document? Klik dan hier.

 

Meer weten?

Meer weten over Bèta Burgerschap? Bekijk dan de pagina 'Kennis uit onderzoek' of vraag het gratis praktijkboek 'Bèta en technologie in burgerschapsonderwijs' aan.