Good practice onderzoekende pabo: Onderzoek in de omgeving

Good practice onderzoekende pabo: Onderzoek in de omgeving

In deze good practice zien we hoe pabo-studenten van de Katholieke Pabo Zwolle een workshop uitvoeren met basisschoolleerlingen op het gebied van natuur-en techniekonderwijs. De pabo-studenten krijgen les op doepark Nooterhof, waar zij vervolgens ook hun eigen ontwikkelde workshop zullen uitvoeren.

Workshop

Deze workshop is tot stand gekomen op basis van een natuurwetenschappelijk onderzoek op studentniveau en door een verdieping in de kerndoelen en bijbehorende leerlijnen. De ontwikkelde workshop staat in het teken van omgevingsonderwijs. De aanstaande leraren nemen basisschoolleerlingen mee om actief en onderzoekend lerend bezig te gaan in de buitenwereld.

We zien basisschoolleerlingen experimenten uitvoeren in de natuur. Hierdoor proberen zij waardeontwikkeling op het gebied van milieu en duurzaamheid bij kinderen te stimuleren. Het doel van deze module is om pabostudenten zich competent en zelfverzekerd te laten voelen om met kinderen de buitenwereld in te gaan en daar aandacht te besteden aan onderzoekend en ontwerpend leren.

Waarom is dit een good practice?

Er zijn verschillende redenen waarom deze praktijk een good practice is. De manier waarop de ontwikkeling van de vakinhoudelijke kennis en onderzoeksvaardigheden van de student is gerelateerd aan het ontwerpen van onderwijs voor leerlingen in het basisonderwijs is vooral heel sterk. Door eerst zelf een onderzoek uit te voeren in de omgeving en daarna na te gaan welke elementen daarvoor voor leerlingen in het basisonderwijs relevant zijn, krijgen studenten inzicht in de leerlijnen en ontwikkelen ze didactische inzichten en vaardigheden.

De studenten leren door het proces van onderzoeken en onderwijs ontwerpen inzien hoeveel kansen de omgeving biedt om het leren van leerlingen te verrijken. Zo krijgen zij inzicht in hoe belangrijk het omgevingsleren is. Door vervolgens ook daadwerkelijk met de leerlingen actief en onderzoekend bezig te zijn in de omgeving, ervaren ze ook nog eens hoeveel enthousiasme en leermotivatie dit onderwijs teweegbrengt bij de leerlingen. Door de buitenwereld als leercontext te nemen is het leren vanuit fenomenen evident.

Ook de domeinoverstijgende competenties die nodig zijn om te onderzoeken en ontwerpen zijn zichtbaar. De rijke context biedt alle gelegenheid tot het verbinden en integreren van verschillende vakken.

Deel je inzichten

Wat zijn volgens jullie de krachtige elementen van deze praktijk? Zijn er vergelijkbare praktijken te vinden op andere lerarenopleidingen? Zijn er kansen om deze praktijk nog leerzamer te maken? We horen graag jullie meningen hierover. Deel ze hieronder.

Reeks good practices

Deze good practice is onderdeel van een serie over het ontwerpen van nieuwe good practices op de pabo. Hier vind je het volledige overzicht van de good practices.

Naar onderzoeksproject Onderzoekende pabo’s.