Good practice onderzoekende pabo: Elektriciteit onderzoeken

Good practice onderzoekende pabo: Elektriciteit onderzoeken

Deze good practice van Windesheim Zwolle laat zien hoe studenten een plattegrond maken van hun slaapkamer en daar een elektriciteitsnetwerk op aansluiten. De onderzoekende en ontdekkende houding staat hierbij centraal. Het ontwikkelen van deze houding gaat gepaard met het ontwikkelen van verschillende domeinoverstijgende competenties.

Leren door te doen

De studenten leren door te doen: ze gaan zelf bezig met het fenomeen elektriciteitsnetwerk. Ze doorlopen stapsgewijs de stappen van het onderzoekend leren. De studenten ervaren dat experimenteren kan zorgen voor verwondering, betrokkenheid bij het eigen leren en dat ze voort kunnen zetten op redeneringen of verklaringen van anderen. Hierdoor realiseren studenten zich wat onderzoekend en ontwerpend leren betekent voor het basisonderwijs.

Waarom is dit een good practice?

De les over elektriciteit is om verschillende redenen een good practice. De studenten maken in deze les kennis met onderzoekend leren door iets alledaags te bestuderen. Op deze wijze ervaren en leren ze dat Wetenschap en Technologie overal is en je als leerkracht de directe leefomgeving van kinderen kunt benutten om onderwijs hierover te geven.

In deze kennismaking met onderzoekend leren ervaren studenten verder het belang van samenwerkend leren tijdens onderwijs in Wetenschap en Technologie en het samen uitproberen tijdens onderzoekend leren.

Ook wordt meteen duidelijk dat het in dit onderwijs niet alleen gaat om kennis en vaardigheden, maar dat ook de houding van groot belang is. Het gaat hierbij zowel om de onderzoekende houding van de studenten als aanstaande leraren, maar vanzelfsprekend ook de houding die zij bij leerlingen dienen te ontwikkelen.

Deel je inzichten

Is deze praktijk ook volgens jullie een good practice? Wat maakt deze praktijk krachtig? En wat zou je mogelijk nog toe willen voegen aan deze praktijk? Welke vakken worden in deze ‘good practice’ geïntegreerd, en heb je wellicht suggesties om die vakintegratie te intensiveren? Deel je inzichten hieronder met ons.

Reeks good practices

Deze good practice is onderdeel van een serie over het ontwerpen van nieuwe good practices op de pabo. Hier vind je het volledige overzicht van de good practices.

Naar onderzoeksproject Onderzoekende pabo’s.