Good practice onderzoekende pabo: De science dag

Good practice onderzoekende pabo: De science dag

In deze good practice zien we hoe de pabo-studenten van Iselinge Hogeschool zich voorbereiden op de science dag. Honderd basisschoolleerlingen zijn uitgenodigd op de pabo om verschillende proeven en experimenten te doen op het gebied van wetenschap en techniek.

Betrokkenheid van basisschoolleerlingen creëren

Het doel van de science dag is om pabo-studenten een opstelling van de dag te laten maken, waardoor basisschoolleerlingen betrokken raken bij een bepaald onderwerp en hierdoor meer over het onderwerp willen weten. De pabo-studenten zijn betrokken bij de opzet van de science dag en daardoor ondergaan zij drie belangrijke fases binnen het onderzoekend leren:

  1. Het creëren van verwondering en het stellen van vragen over een bepaald fenomeen.
  2. Het doen van een onderzoekje: iets uitproberen en dan een conclusie trekken.
  3. Het presenteren van conclusies en het verdiepen in het fenomeen.

Waarom is dit een good practice?

Een van de redenen om de science dag van Iselinge een good practice te noemen is omdat er in korte tijd veel wordt bereikt. Studenten leren zich vakinhoudelijk te verdiepen en ervaren het belang hiervan. Ze leren de vakinhouden om te zetten in leerervaringen voor leerlingen. Ze leren wat onderzoekend en ontwerpend leren is. Ze oefenen met het ontwerpen van leermateriaal op het gebied van Wetenschap en Technologie. Ze oefenen met het geven van Wetenschap en Technologie. Ze zien wat het effect van dit onderwijs is op de motivatie en het leren van de leerlingen. Enzovoorts.

Daarnaast is dit een good practice, omdat het een betekenisvolle beroepstaak is voor de studenten. Het onderwijs dat zij doordenken en ontwerpen wordt ook daadwerkelijk gegeven. De volgende dag zijn de leerlingen op de opleiding en moet de workshop er ‘staan’. Hierdoor zijn de studenten zeer gemotiveerd om zich vakinhoudelijk en vakdidactisch te verdiepen en zorgvuldig alles uit te denken en voor te bereiden.

Tot slot valt de wijze waarop het leerproces van de studenten wordt begeleid op. De lerarenopleider gaat steeds de dialoog aan met de studenten, waarbij hij door middel van vragen over de inhoud en didactiek de studenten verder helpt en tot inzichten dwingt. Ook in deze ‘good’ practice is de combinatie van leren vanuit fenomenen, vakintegratie, en het inzetten van domeinoverstijgende competenties goed zichtbaar.

Deel je inzichten

Is de science dag op Iselinge volgens jullie ook een good practice? Wat zijn de krachtige elementen in deze praktijk? Zijn er vergelijkbare praktijken te vinden op andere lerarenopleidingen? Zijn er kansen om deze praktijk nog leerzamer te maken? We horen graag jullie meningen hierover. Deel ze hieronder.

Reeks good practices

Deze good practice is onderdeel van een serie over het ontwerpen van nieuwe good practices op de pabo. Hier vind je het volledige overzicht van de good practices.

Naar onderzoeksproject Onderzoekende pabo’s.