Good practice onderzoekende pabo: Child Centered Education

Good practice onderzoekende pabo: Child Centered Education

In deze ‘good practice’ zien we hoe pabo-studenten van Saxion Enschede een techniekproject uitvoeren wat bedoeld is voor alle klassen van de basisschool. Deze studenten hebben gekozen voor de minor Child Centered Education (CCE). De studenten hebben samengewerkt met leerkrachten van basisscholen, waar ze uiteindelijk ook hun techniekproject uitvoeren in iedere groep van die school. Het thema ‘Wetenschap en Techniek’ staat tijdens het project centraal, maar er worden ook andere vakken geïntegreerd, zoals rekenen en aardrijkskunde. Hierbij houden ze rekening met de kerndoelen. We zien dat de leerlingen op een onderzoekende en ontwerpende manier werken. Ze werken aan het onderwerp ‘ruimtelijke inrichting’. De opbouw begint bij de kleuters, waarbij kinderen leren over hun eigen omgeving en wordt uitgebreid tot aan de bovenbouw, waarbij kinderen leren over de inrichting van de wereld.

Er zijn verschillende redenen waarom deze praktijk een ‘good practice’ is. Krachtig is de samenwerking tussen de studenten en de leerkrachten van basisscholen. Er wordt met en van elkaar geleerd op het gebied van Wetenschap en Techniek. Verder dwingt de opdracht tot het vakinhoudelijk en didactisch doordenken van een leerlijn op het gebied van Wetenschap en Techniek. Welke doelen en activiteiten zijn geschikt voor de kleuters? Wat willen we met de leerlingen in de bovenbouw bereiken? De doelen van het project hebben echt niet alleen betrekking op het domein Wetenschap en Techniek. Studenten leren hoe ze vakken kunnen integreren en kunnen werken aan de ontwikkeling van de domeinoverstijgende competenties bij de leerlingen. Tot slot draagt het daadwerkelijk uitvoeren van het project er natuurlijk aan bij dat dit een ‘good practice’ is. De studenten ervaren het effect van hun onderwijs op het leren en de motivatie van leerlingen. Deze ervaring levert studenten belangrijke pedagogische en didactische inzichten op, maar roept natuurlijk ook vragen op en toont eventuele ontwikkelpunten.

Wat zijn volgens jullie de krachtige elementen van deze praktijk? Zijn er vergelijkbare praktijken te vinden op andere lerarenopleidingen? Zijn er kansen om deze praktijk nog leerzamer te maken? We horen graag jullie meningen hierover. 

Reeks good practices

Deze good practice is onderdeel van een serie over het ontwerpen van nieuwe good practices op de pabo. Hier vind je het volledige overzicht van de good practices.

Naar onderzoeksproject Onderzoekende pabo’s.