Genderdiversiteit in mbo-techniek

Genderdiversiteit in mbo-techniek

Vrouwen zijn nog steeds ernstig ondervertegenwoordigd in technische mbo-opleidingen en in het werkveld. Zo is in opleidingen als ICT, techniek en procesindustrie nog steeds slechts 4% van de studenten vrouw. Bovendien is op niveau 1 de laatste jaren zelfs sprake van een daling van het aantal vrouwen.

Doel van het onderzoek

In het project wordt voortgebouwd op twee eerdere TYF-projecten gericht op genderdiversiteit: 1) GenderInclude IT, 2) Vrouwen behouden voor ICT. De toolbox die binnen deze projecten is ontwikkeld, wordt als input gebruikt voor de te ontwikkelen toolbox voor mbo-techniekopleidingen.

Naast genderdiversiteit zal ook aandacht zijn voor etnische diversiteit. Verkend wordt of de tools mogelijk ook ingezet kunnen worden om etnische diversiteit te bevorderen in mbo-techniekopleidingen.

Onderzoeksvraag

Op welke wijze kunnen mbo-techniekopleidingen de instroom van het aantal vrouwen in de opleiding verhogen en uitval voorkomen? Daartoe wordt in dit kortlopende project een toolbox voor mbo-techniekopleidingen en aangesloten stagebedrijven ontwikkeld.

Beoogde opbrengsten:

  • Een toolbox met tools voor mbo-techniek
  • Een webinar voor betrokkenen bij mbo-techniekopleidingen
  • Een praktijkpublicatie in een relevant tijdschrift
  • Advies ten aanzien van etnische diversiteit

Partners

  • Hogeschool Saxion
  • Hogeschool Windesheim
  • ROC van Twente
  • Deltion College
  • Wij Techniek
  • VHTO

Looptijd

1 januari 2022 – december 2022

Onderzoekers