Geïntegreerd onderwijs in wetenschap en techniek op de lerarenopleiding

Geïntegreerd onderwijs in wetenschap en techniek op de lerarenopleiding

Kun je vakken als taal en rekenen/wiskunde op de lerarenopleiding voor het basisonderwijs (pabo) integreren met onderwijs in wetenschap en techniek (science)? En zo ja, hoe? Op die vraag is een antwoord gezocht in twee deelstudies:

  1. Reviewstudy naar de huidige kennis over een geïntegreerd aanbod van science en taal en rekenen/wiskunde op de pabo. Uit de resultaten blijkt dat die integratie van vakken op verschillende manieren gedaan wordt. Vaak wordt er een interdisciplinaire vorm toegepast: een onderwijsproject of -thema waarbinnen aan doelen van verschillende vakken wordt gewerkt. Deze integratie heeft een positief effect op de vakkennis van studenten. 
  2. Casestudy op de lerarenopleiding van Saxion (twee locaties met een eigen curriculum). Hieruit blijkt dat opleiders en studenten een verschillend beeld hebben van wat geïntegreerd onderwijs is. Ook gaven ze voorbeelden van geïntegreerd onderwijs die varieerden in vorm en mate van integratie. Wel geven alle lerarenopleiders vergelijkbare definities van integratie, die het meest aansluiten bij een interdisciplinaire vorm.

Dit onderzoek is eind 2014 afgerond. Naar aanleiding van beide studies doen de onderzoekers Gijsel en Van der Zee een aantal aanbevelingen, waaronder het verder verkennen van percepties en mogelijkheden, team-teaching en experimenteren in de praktijk.

Lees hier zelf de uitkomsten van het onderzoek geïntegreerd onderwijs in wetenschap en techniek op de lerarenopleiding.

Onderzoekers