Gas erop! Op werkbezoek bij installateurs

Gas erop! Op werkbezoek bij installateurs

11 Oct 2019

Als onderdeel van het project ‘Gas erop! – werkplekleren in de installatiebranche’ gingen de onderzoekers deze week op werkbezoek bij de installateurs van verschillende installatiebedrijven in Oost-Nederland. Om te zien hoe hun werk eruit ziet, wat hen bezig houdt en welke mogelijkheden en kansen er zijn om effectiever te leren.

Gas erop! is een uniek project waarbij verschillende partners – zowel uit het onderwijs (Saxion, Windesheim, Universiteit Twente en ROC van Twente) als bedrijven in de installatiebranche – de handen ineen slaan om learning communities te vormen. Deze learning communities (groepen betrokkenen) werken samen aan een oplossing voor een gemeenschappelijk probleem. Met deze communities hopen we bij te dragen aan effectieve kennisontwikkeling op de werkplek, zodat het leren ‘als vanzelf’ gaat en de nieuwe kennis en ervaringen beter beklijven.

De werkbezoeken zijn een vervolg op de interviews die met verschillende leidinggevenden van de betrokken installatiebedrijven hebben plaatsgevonden. Na de werkbezoeken worden alle opgedane ervaringen en kennis gebundeld om te komen tot verschillende mogelijkheden voor learning communities binnen de branche. Deze worden vervolgens getest in kleine pilots. Uiteindelijk zullen de resultaten leiden tot een geschikt model voor leren en ontwikkelen van installateurs tijdens het werk.