Expertmeeting 'Digitale technologie in het vmbo en mbo'

Expertmeeting 'Digitale technologie in het vmbo en mbo'

14 Feb 2019

Woensdagmiddag 13 februari vond op de locatie van Windesheim in Zwolle de expertmeeting ‘Digitale technologie in het vmbo en mbo’ plaats. Deelnemers werden deze middag geïnspireerd en inspireerden elkaar over digitale technologie in het beroepsonderwijs.

Dagvoorzitter drs. Remco Pijpers, strategisch adviseur digitale geletterdheid van Kennisnet, heeft vanuit zijn expertise toegelicht wat het belang is van deze expertmeeting. Hij benadrukte dat onze samenleving steeds technologischer en digitaler wordt. Dit werkt door in het (beroeps)onderwijs. De rol van (social) media op jongeren en hun omgeving moet daarbij niet onderschat worden.

In gesprek met drs. Inge Grimm, lid CvB Windesheim, dr. Maria Hendriks (directeur TechYourFuture) en prof. dr. Joke Voogt (lector Onderwijsinnovatie & ICT) werd verder ingezoomd op digitale technologie in het beroepsonderwijs in de regio en in Nederland. In het vmbo en mbo moet digitale technologie meer onderdeel gaan uitmaken van het onderwijscurriculum. Dit is met name van belang om een effectieve aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt te bewerkstelligen. 

Key-note spreker prof. dr. Erik Barendsen, hoogleraar Vakdidactiek Informatica aan de Radboud Universiteit en de Open Universiteit, wist de deelnemers vanuit zijn expertise op een enthousiaste wijze te informeren. In zijn presentatie sprak hij over de definitie van ‘computational thinking’ (CT) en hoe dit in het onderwijs gekoppeld kan worden aan vakinhoud. Daarbij gaf hij aan dat leerlingen verschillende vaardigheden nodig hebben om problemen systematisch te kunnen formuleren en oplossen met behulp van (kennis van) computertechnologie. Hij benadrukte hierbij dat CT onderwijs ook mogelijk is zonder computer. Hij eindigde zijn key-note met drie discussiepunten: dat er nog geen toetsing van CT onderwijs bestaat, dat we moeten nadenken of CT een apart vak moet worden en op welke manier we docenten moeten ondersteunen om de juiste CT kennis en didactische vaardigheden te  verwerven.

Het tweede deel van het programma bestond uit vier workshops:

  1. ICT in de beroepsoriënterende vakken
  2. Digitale geletterdheid in het (v)mbo
  3. Digitale vaardigheden van docenten
  4. Hoe stimuleer je het kiezen voor ICT beroepen?

In de workshops werd met deelnemers de huidige en gewenste situatie besproken wat betreft de mogelijkheden van digitale technologie in het beroepsonderwijs. Daarbij werden de succesfactoren en de valkuilen toegelicht.

In het laatste deel van het programma was er gelegenheid voor deelnemers om verder ervaringen uit te wisselen onder het genot van een hapje en een drankje. TechYourFuture en het Lectoraat Onderwijsinnovatie & ICT van Windesheim kijken terug op een inspirerende en waardevolle expertmeeting.

Tijdens de expertmeeting is aan deelnemers de nieuwste brochure ‘Digitale technologie in het onderwijs en de arbeidsmarkt' (download) uitgereikt. 

Lees hier de volledige terugblik op de Expertmeeting