Aanmelding Expeditie Wetenschap en Technologie op  1 juni 2022

Aanmelding Expeditie Wetenschap en Technologie op 1 juni 2022

14 Apr 2022

Wil je samen met je team aan de slag met Wetenschap & Technologie? Onderwijs in Wetenschap & Technologie (W&T) stimuleert een onderzoekende en ontdekkende houding bij kinderen. Het helpt hen bij het ontwikkelen van vaardigheden die zij nodig hebben voor de (digitale) wereld van morgen. Op de conferentie Expeditie W&T op woensdag 1 juni 2022 ontdek je hoe je vanuit doelen werkt en hoe je W&T integreert met andere vakken.

 

Klik hier om je aan te melden voor het fysieke programma.

 

Klik hier om je aan te melden voor het online programma.

 

Bij het afnemen van het W&T-Kompas in Overijssel en Gelderland en ook vanuit andere consultaties geven leerkrachten aan meer handvatten nodig te hebben om W&T structureel een plek te geven in het po en in de onderbouw vo. Daarom organiseren TechYourFuture (TYF), de Kenniscentra Wetenschap en Technologie in Gelderland en Overijssel (KWTG en KWTO) en SLO, het landelijk expertisecentrum voor het onderwijscurriculum, deze conferentie Expeditie W&T.

Op de conferentie ontdek je hoe je vanuit doelen werkt en hoe je W&T integreert met andere vakken. Tijdens de workshops krijg je concrete handvatten om W&T onderwijs structureel in je klas of school te realiseren. Ook leer je hoe je W&T kan verbinden aan onder andere wereldoriëntatie en taalonderwijs.

We starten de middag met Pedro de Bruyckere, onderzoeker, pedagoog en spreker. Hij neemt jou mee in de leefwereld van jongeren. Hij doorprikt hardnekkige mythes in het onderwijs en zal deze dag uiteraard zijn licht laten schijnen over het nut en noodzaak van Wetenschap & Technologie in het onderwijs.

Vervolgens heb je keuze uit maar liefst 8 fysieke workshops. Woon je ver van Deventer? Dan kun je een online programma volgen, waarbij je keuze hebt uit 4 online workshops.

 

 

Programma 1 juni 2022 voor fysieke deelname

Vanaf 14:30 uur Binnenkomst met koffie en thee
15:00 uur – 15:15 uur Welkom door Tijs de Bree, gedeputeerde van Overijssel en Peter Kerris, gedeputeerde van Gelderland
15:15 uur – 16:05 uur Keynote Pedro de Bruyckere over mythen in het onderwijs en het belang van W&T
16:05 uur – 16:10 uur Uitleg workshops
16:15 uur – 17:25 uur Workshopronde 1 (inclusief snack en frisdrank)
17:30 uur – 18:30 uur Workshopronde 2
18:30 uur – 19:15 uur Napraten met een lekkere hap. (Deelname hieraan wordt zeer op prijs gesteld)

 

De workshops in De Gasfabriek (of directe omgeving)

Deelnemers die de conferentie fysiek volgen, hebben de gelegenheid na de keynote van Pedro de Bruyckere 2 workshops te volgen. 

Deze 8 workshops worden gegeven voor deelnemers die de conferentie fysiek bijwonen in De Gasfabriek in Deventer:

1. W&T-onderwijs doe je samen! – ROC van Twente, Hogeschool Saxion, Factory on Fire, W&T van het Kennisnetwerk Lerende Leraren en SPRONG Educatief STEM
Hoe benut ik expertise buiten de school om in mijn school structureel (en thematisch) W&T-onderwijs te realiseren?  Meer info.
2. Geef W&T-onderwijs dat elke leerling raakt – Jet-Net|TechNet
Motiveer met ‘techtypes’ álle leerlingen in jouw klas.  Meer info.
3. “Staat daar nou echt een auto in de school?” – obs de Woordhof
Thematisch geïntegreerd onderwijs: leren in een betekenisvolle context in en mét de echte wereld.  Meer info.
4. De Deventer sluis verbindt – Samenwerkt.nu
Hoe zorgt een sluis voor verbinding tussen Wetenschap & Technologie en Cultuureducatie en jouw curriculum? Ervaar het zelf tijdens deze mini-excursie naar de Deventer sluis.  Meer info.
5. W&T in de schooltuin – geen hap-snap, maar wel happen en snappen – Ingrid Natuurlijk!
Beren op de weg moet je niet voeren.  Meer info.
6. Een kompas voor vraaggestuurd leren binnen W&T-onderwijs - HAN University of Applied Sciences
Hoe begeleid je leerlingen met hun vragen succesvol naar antwoorden?  Meer info.
7. Samen sterker – structureel W&T-onderwijs als doorgaande lijn van PO naar VO - De Haarschool Holten en de Waerdenborch Holten
Sterk Techniek Onderwijs (STO): de effectieve versterker tussen basisonderwijs en voortgezet onderwijs.  Meer info.
8. W&T en taal, een onmisbare combinatie – iPabo en Saxion
Maak taalonderwijs betekenisvoller: verdiep de inhoud van je onderwijs met taalgerichte W&T-lessen.  Meer info.

 

 

Programma 1 juni 2022 voor online deelname

Vanaf 14:30 uur Binnenkomst
15:00 uur – 15:15 uur Welkom door Tijs de Bree, gedeputeerde van Overijssel en Peter Kerris, gedeputeerde van Gelderland
15:15 uur – 16:05 uur Keynote Pedro de Bruyckere over mythen in het onderwijs en het belang van W&T
16:05 uur – 16:10 uur Uitleg workshops
16:10 uur – 16:25 uur Pauze
16:25 uur – 17:25 uur Workshopronde 1
17:25 uur                                                                               Einde online bijeenkomst voor deelnemers die online deelnemen. Indien er zeer veel online-deelnemers zijn, volgt een deel de 2e ronde i.p.v. de 1e ronde. De online workshops kennen per workshop immers een maximaal aantal deelnemers.
17:30 uur – 18:30 uur Workshopronde 2
18:30 uur Einde online bijeenkomst

 

De workshops bij online-deelname: keynote vanuit De Gasfabriek en workshop via TEAMS/ZOOM 

De online-deelnemers volgen de keynote tegelijk met de fysieke deelnemers. Deze wordt uitgezonden vanuit De Gasfabriek in Deventer. Deelnemers die de conferentie online volgen, hebben de gelegenheid na de keynote 1 workshop te volgen. Er is daarbij keuze uit de 4 onderstaande workshops. Alle online workshops worden in principe in workshopronde 1 gegeven (vanaf 16.25 uur). Aangezien het om een workshop gaat en niet om een webinar, kent elke workshop een maximaal aantal deelnemers. De online workshop wordt volledig geregisseerd door de workshopleider die daarvoor een link aanmaakt zodat u via Teams of Zoom deel kunt nemen. Deze link ontvangt u van ons in de laatste week voorafgaand aan de conferentie.

Deze 4 workshops worden gegeven voor deelnemers die de conferentie online bijwonen:

1. Maakonderwijs met MakerCosmos - HAN University of Applied Sciences
Ontwerpend leren met verbeelding: samen aan de slag!  Meer info.
2. Ontwikkel een neus voor onderzoek! - Radboud Universiteit Nijmegen
Hoe werkt onze neus?  Meer info.
3. Digitale geletterdheid integreren in je W&T-onderwijs? - SLO
Makkelijker dan je denkt!  Meer info.
4. Structureel aan de slag met ontwerpen - Wetenschapsknooppunt TU Delft
Nieuwste inzichten uit praktijkgericht onderzoek vertaald naar jouw klas.  Meer info. 

 

Bij de workshops nr. 1 en nr. 2 krijg je van tevoren materiaal toegestuurd om actief aan de workshop te kunnen deelnemen. Bij keuze voor die workshops is het noodzakelijk je gegevens aan te vullen met straat, huisnummer, postcode en plaats (waar materiaal naar toegestuurd dient te worden).  

Deelname aan de conferentie is kosteloos mede dankzij financiering door de provincies Gelderland en Overijssel. 

Ben je leerkracht, W&T coördinator of directeur in het basisonderwijs? Bied je W&T aan vanuit bijvoorbeeld Sterk Techniek Onderwijs (STO), geef je techniekonderwijs in de onderbouw van het voorgezet onderwijs of heb je op een andere manier een link met W&T in het onderwijs? Reserveer dan 1 juni in je agenda en kom naar De Gasfabriek in Deventer, of sluit online aan!

 

W&T en de besteding van NPO-gelden


W&T-onderwijs doet een groot beroep op bijvoorbeeld woordenschatontwikkeling, sociaal-emotionele ontwikkeling en zelfregulerend leren. Dit zijn belangrijke elementen bij de besteding van NPO gelden.
Alvast meer weten? Lees dan ook dit artikel in Prima Onderwijs.