P.H.M. (Patrick) Sins

Dr. Patrick Sins is lector Vernieuwingsonderwijs binnen het kenniscentrum OnderwijsInnovatie van Saxion. Hierin heeft hij als taak een verdere aanscherping van vernieuwend onderwijs, op basis van enerzijds het schrijven van praktijkrelevante reviews en anderzijds het uitvoeren van praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek in samenwerking met vernieuwingsscholen in zowel het po als het vo. Hij coördineert het onderzoek dat plaatsvindt binnen het lectoraat, dat zich richt op: onderwijseffectiviteit, professionele ontwikkeling van leraren, brede vorming en stimuleren van zelfgestuurd leren.

Onderzoeksfocus

In het onderzoek richt Patrick Sins zich op verschillende gebieden van vernieuwingsonderwijs. Hierbij kijkt hij zowel naar de onderwijseffectiviteit, als de professionele ontwikkeling van leraren en de brede vorming.

Voor meer over het lectoraat vernieuwingsonderwijs zie: www.saxion.nl/vernieuwingsonderwijs