N. (Nicole) van Aar-Heinsman

Nicole van Aar is sinds augustus 2014 werkzaam als pabodocent Natuur en Techniek bij Hogeschool Windesheim. Na een studie en promotie scheikunde, in Nijmegen en Wageningen, heeft ze tien jaar internationale bedrijfservaring opgedaan in de geur- en smaakstoffenindustrie. Tijdens deze periode heeft zij o.a. tientallen flavouristen opgeleid en onderwijsmateriaal ontwikkeld. Vanaf 2009 tot 2012 heeft ze bij Windesheim Zwolle een pabo-studie gevolgd en met succes afgerond. Van 2012 t/m 2014 heeft ze als basisschoolleerkracht op scholen in Flevoland en het Gooi gewerkt. Sinds mei 2015 is ze betrokken geweest als projectmedewerker bij het project systeemdoorbrekende W&T benadering.

Onderzoeksfocus

De projectgroep beoogt een duurzame samenwerking tussen primair onderwijs, de vervolgopleidingen (VMBO, MBO),  het HBO en het bedrijfsleven om daarmee te komen tot een model van samen opleiden waarin we de te lage belangstelling van jongeren voor bèta georiënteerde opleidingen en beroepen kunnen beïnvloeden.