M. (Manon) Schrijnemaekers

Manon Schrijnemaekers is werkzaam als instroom coördinator Techniek bij Hogeschool Windesheim. Voorheen werkte zij als hogeschooldocent bij de opleidingen Logopedie en Toegepaste Gerontologie, waarbij ze naast onderwijsgevende taken ook heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van de verschillende curricula en cursorisch onderwijs. In 2011 heeft zij haar master Gerontologie gehaald aan de Universiteit te Amsterdam.Vanaf februari 2015 is zij instroom coördinator Techniek. Manon was projectleider van het project systeemdoorbrekende W&T benadering. 

Onderzoeksfocus

De projectgroep beoogt een duurzame samenwerking tussen primair onderwijs, de vervolgopleidingen (VMBO, MBO),  het HBO en het bedrijfsleven om daarmee te komen tot een model van samen opleiden waarin we de te lage belangstelling van jongeren voor bèta georiënteerde opleidingen en beroepen kunnen beïnvloeden.