R. (Ruth) van Veelen

Ruth van Veelen is Assistant Professor aan de afdeling ‘Social Health and Organizational Psychology’ (SHOP) aan de Universiteit Utrecht. Haar onderzoek focust op de sociale identiteitsontwikkeling en –diversiteit. Ze kijkt bijvoorbeeld naar hoe mannen en vrouwen omgaan met ongelijkheid op werk, welke contextfactoren bijdragen aan de (on)verenigbaarheid tussen gender en de carrière identiteit in organisaties, en op welke manier dit effect heeft op de professionele ontwikkeling.

In het onderzoeksproject 'Bridge the Gap!' vervult Ruth de rol van onderzoeker, onder andere op het gebied van genderdiversiteit (vanuit de Universiteit Utrecht).

Top 3 publicaties