M.J. (Maarten) van Riemsdijk

Maarten van Riemsdijk (1958) is sociaal-economisch historicus en studeerde Organisatiesociologie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Hij promoveerde in de Bedrijfskunde. Tussen 1992 en 2013 was hij als docent en hoofddocent verbonden aan de Universiteit Twente, bij de opleiding Bedrijfskunde in de vakgroep Human Resource Management. Vanaf 2005 combineerde hij die baan met een aanstelling als Lector Strategisch HRM bij Saxion. In 2013 maakte hij de volledige overstap naar Saxion.

Maarten publiceerde op het gebied van het Nederlandse arbeidsbestel en op het terrein van de flexibilisering van arbeidsrelaties en betrokkenheid van medewerkers. Verder onderzocht hij de rol en positie van HR/P&O-afdelingen, de implementatie van het personeelsbeleid door lijnmanagers en, vanuit de leeropdracht bij Saxion, de effectiviteit van HRM in het MKB.

De onderzoeksgroep waar Maarten leiding aan geeft is op dit moment bezig met een onderzoek naar de werkwensen, inzetbaarheid en talentontwikkeling van jongeren en de invloed van techniek en technologie op arbeid.

Lees hier het interview met Maarten in het Magazine Vijf jaar TechYourFuture.

Lees hier het impactinterview met Maarten.