S. (Symen) van der Zee

Dr. Symen van der Zee is lector Wetenschap en Techniek aan Saxion University of Applied Sciences. Zijn onderzoek richt zich met name op de professionalisering van leraren en aanstaande leraren ten aanzien van science-onderwijs. Daarbinnen is hij onder meer geïnteresseerd in de integratie hiervan met andere vakken, zoals taal en rekenen, en genderverschillen. Met betrekking tot dit laatste integreerde hij de wetenschappelijke kennisstand omtrent de factoren die verklaren waardoor de instroom van vrouwen in bèta-technische studies gering is en de uitval in de gerelateerde werkvelden hoog. Zijn doel is de wetenschappelijke kennis toegankelijk te maken voor een breed publiek en om samen met de praktijk de kennis om te zetten naar middelen en materialen die praktijken verder kunnen brengen. 

Hij stuurt ook het SPRONG-STEM netwerk aan, daar behoren tevens enkele W&T PLG's uit Twente toe.

Onderzoeksfocus

Binnen TechYourFuture richt Symen van der Zee zich op de integratie van Wetenschap & Technologie in het gehele onderwijscurriculum - zoals met taal en rekenen - en hoe leraren hierin het beste ondersteund kunnen worden. Onderzoekend en ontwerpend leren is hierin een steeds terugkomend thema, evenals de effecten van geïntegreerd onderwijs. Daarnaast houdt Symen zich bezig met de beperkte instroom en hoge uitval van vrouwen in bèta-technische gebieden en hoe de instroom te verhogen en de uitval tegen te gaan.

Lees hier het interview met Symen in het Magazine Vijf jaar TechYourFuture.