J.J. (Jan Jaap) Wietsma

Sinds 1994 is hij eerstegraads docent Biologie aan het Greijdanus te Zwolle. Vanaf 1998 kwam daar het vak Algemene Natuurwetenschappen bij. Voor dat vak was hij medeauteur van een lesmethode en organisator van conferenties voor docenten. Sinds de ontwikkeling van het vak Natuur Leven en Technologie, vanaf 2005, is hij in deeltijd betrokken bij het Landelijk Ontwikkelpunt NLT. Daar heeft hij de ontwikkeling van lesmateriaal begeleid en geëvalueerd en zorgt hij voor ondersteuning van invoering op scholen en de landelijke distributie van het lesmateriaal. Het LOP heeft op diverse plaatsen een stimulerende rol gespeeld in de opzet van een regionaal steunpunt voor NLT. Dat deed hij voor de regio Zwolle, zoals dat nu onderdeel uitmaakt van Regionaal Steunpunt Oost waarin de hogescholen Saxion en Windesheim samenwerken met de Universiteit Twente. Voor docenten in de regio vormen de regionale steunpunten een belangrijk loket voor nascholing en ondersteuning bij hun lessen.

Focus in het werk

Een van de belangrijke rollen die Jan Jaap Wietsma heeft, is het bekend maken van de mogelijkheden die NLT biedt voor aansluiting met leerlingen en docenten. Maar ook het ontsluiten van de (vele) mogelijkheden die er zijn om de universitaire wereld te koppelen aan het voortgezet onderwijs. Hij voelt zich als docent uit het voortgezet onderwijs op de universiteit goed thuis en ziet het als een belangrijke opdracht de taal van beide werelden te spreken en als brug te functioneren. Uitdagingen zijn er in het stimuleren van de productie van nieuw lesmateriaal voor NLT en andere bètavakken om daarmee optimale verbinding te kunnen maken tussen hoger en voortgezet onderwijs en docenten op beide niveaus te laten samenwerken.