C. (Chantal) Velthuis

Dr. Chantal Velthuis studeerde in 2002 af in de Medische Biologie aan de Universiteit Utrecht. Nadat zij aan deze universiteit haar eerstegraads lesbevoegdheid Biologie behaalde, kwam zij in 2003 in dienst bij de Hogeschool Edith Stein/OCT als docent Wetenschap & Techniek (W&T). Zij doceert hier zowel studenten als leerkrachten basisonderwijs. In 2014 is Velthuis gepromoveerd met haar onderzoek "Gezamenlijke curriculumontwikkeling om de self-efficacy op het gebied van wetenschap en techniek onderwijs van leerkrachten te vergroten."

Onderzoeksfocus

Velthuis is betrokken bij verschillende projecten om wetenschap en techniek in het primair onderwijs te stimuleren.