C. (Cathy) van Tuijl

Cathy van Tuijl studeerde Pedagogiek en promoveerde in 1993 op haar proefschrift ‘Sensitieve responsiviteit: een conceptuele analyse’. Vervolgens deed ze ervaring op in verschillende functies (docent, onderzoeker, universitair docent) aan de opleiding Pedagogiek van de Universiteit Utrecht. Van Tuijl heeft onder andere onderzoek gedaan naar effecten van gezinsstimulering op schoolloopbanen van jonge risicokinderen. Ook heeft zij een promotieonderzoek naar de ontwikkeling van zelfregulatie bij jonge kinderen begeleid. Ze publiceert regelmatig over opvoeding, opvoedingsondersteuning, preventie van problemen bij jeugd en is (internationaal) betrokken bij educatieve programma’s en stimuleringsprogramma’s voor risicokinderen. 

Op dit moment is Van Tuijl onder andere werkzaam bij Saxion als lector Gedrag- en leerproblemen. Haar lectoraat wil de innovatie van de beroepspraktijk en lerarenopleidingen ondersteunen vanuit een preventieve invalshoek.

Onderzoeksfocus

Van Tuijl is gedreven om wetenschappelijke inzichten rond de omgevingsinvloeden op de ontwikkeling van jonge kinderen door te geven, en de vertalen aar praktijken binnen gezinnen en scholen.