J. (Hanno) van Keulen

Na zijn studie Scheikunde promoveerde Hanno van Keulen in 1995 aan de faculteit Scheikunde van de Universiteit Utrecht op ‘Making Sense. Simulation of research in organic chemistry education’. 

Hij was werkzaam als universitair docent bij de Technische Universiteit Delft en bij de Universiteit Utrecht. Tussen 2007 en 2011 was hij deeltijdlector Science & Techniekeducatie Primair Onderwijs bij Fontys Hogescholen. Bij de UU werd Van Keulen in 2010 programmaleider Bètatechniekonderwijs. Van 2013 tot eind 2021 was hij lector Leiderschap in Onderwijs en Opvoeding bij Hogeschool Windesheim, Domein Flevoland in Almere, waar hij zich richtte op rijke leeromgevingen in het funderend onderwijs, waarbij ‘techniek’ ook een middel is om aan andere doelen, zoals taalontwikkeling, te werken. Sinds begin 2022 is Hanno van Keulen Opleidingsdirecteur Science Education & Communication bij de Technische Universiteit Delft.

Van Keulen is bestuurslid van de Stichting Technasium en Editor-in-Chief van het European Journal of STEM Education. Voor zijn onderzoek naar Talentontwikkeling met Wetenschap en Techniek ontving hij in 2013 de Praktijkprijs van de Vereniging voor Onderwijsresearch (VOR). Hij is samen met Ida Oosterheert auteur van het leerboek voor de pabo ‘Wetenschap en techniek op de basisschool’.

Onderzoeksfocus

Hanno van Keulen doet onderzoek naar de rijke leeromgeving. Hoe kan de nieuwsgierigheid naar de wereld van (jonge) kinderen behouden blijven en zich ontwikkelen tot een onderzoekende en probleemoplossende houding? Zijn projecten richten zich op de vaardigheden van leerlingen voor onderzoeken en ontwerpen, de samenwerking tussen onderwijs en de bètatechnische beroepensector, de verbinding tussen wetenschap & technologie met taal, rekenen, kunst en de ‘vaardigheden voor de eenentwintigste eeuw’, en de mogelijkheden in kinderopvang en vroeg- en voorschoolse educatie van het naspelen van (technische) beroepssituaties door jonge kinderen voor de cognitieve ontwikkeling.

Lees hier het interview met Hanno in het Magazine Vijf jaar TechYourFuture.

Publicatie

Keulen, H. van, Aar, N. van, Aldewereld, M., Schrijnemaekers, M., & Veldhorst, C. (2018). Hoeveel thee drinken we eigenlijk? Een koffie- en theetafelboek over wetenschap en technologie en onderzoekend en ontwerpend leren op de basisschool. Deventer: TechYourFuture. Meer lezen