K.M. (Kariene) Mittendorff

Dr. Kariene Mittendorff is opgeleid als onderwijskundige aan de Radboud Universiteit in Nijmegen waarbij ze een uitstroomprofiel heeft gekozen richting HRD en lerende organisaties. Na haar studie in Nijmegen heeft ze een aantal jaren als onderzoeker gewerkt bij Stoas Onderzoek in Wageningen. Hier heeft ze aan verschillende onderzoeks- en innovatie-projecten meegewerkt.

Daarna is ze gestart met een promotieonderzoek bij Fontys Hogeschool Eindhoven. Tijdens dit promotieonderzoek heeft ze bij verschillende MBO opleidingen diepgaand onderzoek gedaan naar de kwaliteit van loopbaanbegeleiding, met name loopbaangesprekken tussen docenten en leerlingen. Na haar promotie in 2009 is ze bij Saxion gaan werken als onderzoeker en docent voor het lectoraat 'Innovatief en Effectief Onderwijs'. Tevens is Mittendorff werkzaam voor haar eigen bedrijf Mittendorff Onderwijsadvies- en Onderzoeksbureau.

Mittendorff heeft ruime ervaring op het gebied van praktijkgericht onderzoek en het verbeteren van de kwaliteit van studieloopbaanbegeleiding en loopbaanleren in zowel VO, MBO als HBO. Ze werkt als projectleider aan verscheidene projecten waarbij de focus altijd ligt op het zo optimaal mogelijk begeleiden van leerlingen en studenten bij hun studie- en beroepskeuze en studieloopbaan. Bijzondere aandacht gaat uit naar het talentgericht leren van leerlingen en studenten, en het enthousiasmeren voor techniek.

Onderzoeksfocus

Kariene Mittendorff heeft een bijzondere belangstelling voor het beter begeleiden van leerlingen en studenten in het onderwijs als het gaat om hun studie en loopbaan. Daarbij wil ze vooral inzetten op het benutten van talenten van studenten en het persoonlijker begeleiden van elke student. 

Lees hier het interview met Kariene uit het Magazine Vijf jaar TechYourFuture of lees hier het impactinterview met Kariene.