K. (Karin) Brouwer-Truijen

Dr. Karin Brouwer-Truijen studeerde HRM aan de Universiteit van Tilburg en is daar afgestudeerd met een specialisatie in HRD en docentprofessionalisering. In 2012 is Truijen gepromoveerd aan de Universiteit Twente. Tijdens haar promotieonderzoek, waarin teamvorming en teamprestatie centraal stonden, is ze intensief bezig geweest met het onderzoeken van leer- en samenwerkingsprocessen van docenten in het mbo.

In haar promotieonderzoek is ze in aanraking gekomen met diverse onderzoeksmethoden. En is ze als projectmedewerker betrokken geweest bij ontwikkelingen in het beroepsonderwijs. Tevens combineerde ze haar promotieonderzoek met het begeleiden van studenten.

Na afronding van haar promotieonderzoek begin 2012 is Karin gestart als onderzoeker bij het lectoraat Innovatief en Effectief Onderwijs van Saxion. Als onderzoeker en docent is ze geïnteresseerd in docentprofessionalisering, studieloopbaanbegeleiding, studierendement en honours onderwijs.