N. (Natascha) Prins

Natascha is werkzaam voor ROC van Twente als projectleider “Meiden in de Techniek”.

Zij gelooft dat een grotere mate van diversiteit waarbij de verschillen en overeenkomsten van studenten en medewerkers  worden gewaardeerd, bijdraagt aan het welbevinden en betrokkenheid en daarmee zorgt voor betere schoolprestaties respectievelijk voor een hogere productiviteit.


Ze herkent zich in de visie van de VHTO die dat op hun website als volgt beschrijft:

Meisjes in Nederland kiezen minder vaak voor opleidingen en beroepen in bèta, techniek of IT dan jongens. Dat terwijl meisjes vaak wel talent hebben voor bèta/technische vakken en zij hier over het algemeen even goed op presteren als jongens. Veel meisjes ontplooien en benutten hun talenten hierdoor niet optimaal. Maar ook om economische redenen is het belangrijk dat meer meisjes kiezen voor een professionele toekomst in bèta, techniek of IT. Complexe maatschappelijke vraagstukken vragen om een veelheid aan creatieve zienswijzen en technologische oplossingen. De talenten van divers samengestelde groepen mensen (gender, leeftijd, etniciteit etc.) zijn daarbij onmisbaar.

Vanuit zowel het ROC als binnen Sterk Techniek Onderwijs houdt Natascha zich bezig met het bevorderen van de instroom, doorstroom en het behoud van vrouwelijk technisch talent in de regio Twente door:

  • Het verbeteren van de beeldvorming over techniek in de volledig keten van ouders/verzorgers-kinderopvang-peuterspeelzalen-po-bso-vo-mbo-(hbo-wo)
  • Het technische talent van meisjes in de hele keten van primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs en hoger onderwijs beter te benutten;
  • Werkgevers en opleidingen in bèta, techniek en IT te stimuleren vrouwelijke professionals te werven én te behouden;
  • Informatie verzamelen rond de belemmeringen die meisjes en vrouwen ervaren bij het kiezen voor een toekomst in bèta, techniek en IT en gebruikmaken van deze kennis om deze belemmeringen aan te pakken;
  • De betrokkenheid van vrouwelijke professionals bij de totstandkoming van technologie te vergoten om te komen tot meer maatschappelijke baten van de toepassing van technologie;
  • Het vergroten van de betrokkenheid van ouders in het keuzeproces.