N. A. B. M. (Nicole) Ketelaar

Nicole Ketelaar heeft een achtergrond in Algemene Sociale Wetenschappen en promoveerde in de Medische Wetenschap. Het snijvlak tussen de domeinen van gezondheidszorg en welzijn loopt als een rode draad in haar werk. Zij is sinds 2015 verbonden aan Saxion. Binnen Saxion combineert zij verschillende functies. Nicole is als senior onderzoeker verbonden aan de lectoraten Social Work en Technology, Health and Care en hoofddocent bij de Master Healthcare and Social Work. Daarnaast is zij programmacoördinator van het corporate onderzoeksprogramma Gezondheid, Welzijn en Technology. 

Onderzoeksfocus

Haar onderzoeksprojecten richten zich in het bijzonder op het monitoren van de transitie van het sociaal domein, waarbij de focus ligt op sociaal werk vanuit (sociale) wijkteams. Vraagstukken rondom interprofessionele samenwerking, inrichting van de sociale basis, waarbij organisatie van de toegang tot zorg en versterking van het voorliggend veld een rol spelen, komen veelvuldig terug in haar onderzoeksprojecten.