A. (Albert) Schuurmans, MSc

Albert Schuurmans (1964) is docent-onderzoeker bij het practoraat ‘Zorg en Technologie’ en docent bij de opleiding Sport en Bewegen van het ROC van Twente. Hij studeerde aan de Academie voor Lichamelijke Opvoeding in Groningen en deed de master Sport- en Beweeginnovatie aan de Hanzehogeschool in Nijmegen (HAN). In zijn huidige onderzoek ligt de focus op het verbinden van mens en technologie binnen zorg en welzijn. Daarbij participeert hij in projecten van TechYourFuture en Noabers helpen eenzame ouderen. In deze projecten wordt intensief samengewerkt met eindgebruikers, studenten in het mbo en hbo, vrijwilligers, bedrijven, zorg- en welzijnsorganisaties en kennisinstellingen.