T. (Tijmen) Schipper

Tijmen Schipper is sinds mei 2020 associate lector Leven Lang Ontwikkelen binnen het domein Business, Media en Recht van hogeschool Windesheim. Eerder was hij opleidingsmanager en hogeschoolhoofddocent (HHD) binnen de lerarenopleidingen beroepsonderwijs (domein Bewegen & Educatie) van dezelfde hogeschool. Tijmen was bij verschillende TYF-projecten betrokken, onder andere als projectleider van het project hybride professional en het project Teachers Tech College. Tijmen promoveerde in 2019 aan de Rijksuniversiteit Groningen op een professionaliseringsbenadering voor docenten, Lesson Study, die uitgaat van het werken in learning communities.

Momenteel houdt hij zich binnen het lectoraat bezig met het verbinden van het beroepsonderwijs en het (technisch) bedrijfsleven en richt hij zich op de vraag hoe professionals leren en zich ontwikkelen in beide contexten. Zijn aandacht gaat met name uit naar het leren binnen learning communities en hoe deze learning communities ingericht, begeleid en verduurzaamd kunnen worden in (en tussen) organisaties.