Q.A. (Quirine) Simons, MSc

Quirine Simons studeerde in 2018 cum laude af in de masters Educational Science en Applied Neuroscience aan de Universiteit Leiden. Vervolgens is zij hier twee jaar werkzaam geweest als docent en onderzoeksassistent, waarbij ze o.a. neuropsychologisch onderzoek deed naar de sociale ontwikkeling van kinderen en jongeren met ernstige gedragsproblematiek. In september 2020 is zij gestart met haar promotietraject aan de Universiteit Twente binnen de vakgroep Instructietechnologie. Haar promotieonderzoek, getiteld ‘Ik experimenteer dus ik leer: taal in het lab’ is een samenwerking tussen Tech Your Future, de Universiteit Twente, Hogeschool Saxion, Malmberg en Stichting Lezen. Doel van het project is de ontwikkeling van een evidence-based online leeromgeving voor natuurkunde in het vmbo, waarbij de methode Nova van Malmberg gecombineerd zal worden met online experimenten. Hierbij wordt specifiek aandacht besteed aan de integratie van taal (begrijpend lezen) en wetenschappelijk denken (hypotheses vormen, experimenteren, concluderen en vakspecifieke kennis) in de online leeromgeving. Ook zal bijbehorend een docenttraining en docentmateriaal worden ontwikkeld.