E. (Erik) Barendsen

Erik Barendsen is hoogleraar bètadidactiek aan de Radboud Universiteit in Nijmegen en hoogleraar informaticadidactiek aan de Open Universiteit. Tot zijn onderzoeksterrein behoren ontwerpend en contextrijk leren in bètavakken, digitale geletterdheid en computational thinking, didactiek van algoritmiek en programmeren, en vakdidactische kennis (pedagogical content knowledge, PCK) van bètadocenten. Erik Barendsen was voorzitter van de commissie die het nieuwe examenprogramma voor informatica op havo en vwo ontwierp.