M.I.E. (Marileen) Smit

Marileen is als onderzoeker bij PERL (Programming Education Research Lab) verbonden aan de Universiteit Leiden. In 1998 is zij daar afgestudeerd als ontwikkelingspsycholoog. Nadien heeft zij 13 jaar in uiteenlopende functies (van crisiswerker tot teammanager) gewerkt bij het toenmalige Bureau Jeugdzorg gevolgd door 3 jaar teammanager op een VMBO-school. Daarna is zij zich gaan bezighouden met digitale geletterdheid en in het bijzonder programmeren en computational thinking. Aanvankelijk vanuit stichting FutureNL, die onder andere leerkrachten ondersteunt door het maken van digidoener-lessen, en later ook vanuit de Technische Universiteit Delft. In 2017 is zij zich samen met Felienne Hermans gaan verdiepen in hoe kinderen leren programmeren, het prille begin van wat later zou uitmonden in onderzoeksgroep PERL (onder leiding van Felienne). Sinds 2019, de oprichting van PERL, werkt Marileen voor de Universiteit Leiden. Momenteel doet zij daar oa onderzoek naar de stereotypering in Scratch-boeken voor kinderen en een effectstudie naar het leerrendement van lessen digitale geletterdheid in Rotterdam.

Publicaties

Swidan, A., Hermans, F., & Smit, M. (2018). Programming Misconceptions for School Students. In 2018 International Computing Education Research Conference: ICER '18 Espoo, Finland. DOI: 10.1145/3230977.3230995

Hermans, F., Swidan, A., Aivaloglou, E., & Smit, M. (2018). Thinking out of the box: comparing metaphors for variables in programming education. In Proceedings of the 13th Workshop in Primary and Secondary Computing Education [8] Potsdam: acm. https://doi.org/10.1145/3265757.3265765