G.A.J.T. (Guido) Winckels

Guido Winckels is sinds 2017 verbonden aan Windesheim (locatie Almere) als docent bij de opleiding Finance en Control (voorheen Bedrijfseconomie). Binnen deze opleiding ligt de focus enerzijds op de economische vakken met een IT-component en anderzijds op de begeleiding van praktijkonderzoek van studenten van deze opleiding.

Onderzoeksfocus

Het onderzoek van Guido Winckels richt zich voornamelijk op de toepassing van businessmodellen en business cases binnen publiek-private samenwerkingen.

Opleiding

Guido Winckels studeerde Beleid en beheer van de gezondheidszorg bij de faculteit Gezondheidswetenschappen aan de Universiteit van Maastricht.