M.E. (Marieke) Veltman

Marieke Veltman is sinds 2012 verbonden aan Windesheim (Flevoland). Tot 2015 richtte zij zich vanuit haar rol als onderwijskundig beleidsadviseur op curriculumontwikkeling en de ontwikkeling en implementatie van een nieuw onderwijsconcept. Tussen 2014 en 2017 ontwikkelde en coördineerde zij een interdisciplinair Honours programma. De laatste jaren legt zij zich toe op praktijkgericht onderzoek en is zij als senior onderzoeker verbonden aan de lectoraten Onderwijsinnovatie & ICT en Nieuwe Arbeidsverhoudingen. Veltman heeft ruime ervaring met onderzoek en advies op het gebied van curriculumontwikkeling, boundary crossing, interdisciplinaire samenwerking en het leren aan complexe vraagstukken in multi-stakeholdercontexten. Ook heeft ze ervaring met het monitoren van publiek-private samenwerking en arbeidsmarktinnovaties, op het terrein van inclusiviteit en de bevordering van zijinstroom vanuit de skills-gedachte. Ze heeft verschillende publicaties op haar naam staan, waaronder ‘Design principles for addressing wicked problems through boundary crossing in higher professional education’ en ‘Kritisch denken als een 21ste-eeuwse vaardigheid: veelbelovende aanpakken voor de onderwijspraktijk’.

Onderzoeksfocus

Het onderzoek van Marieke Veltman richt zich voornamelijk op cross-disciplinaire en multi-stakeholdersamenwerking in de context van het leren aan complexe vraagstukken vanuit een systeembenadering, zowel ontwerpgericht vanuit een onderwijskundig perspectief, als vanuit de vraag naar de bevorderende en belemmerende factoren voor innovatie in de (beroeps)praktijk.

Opleiding

Marieke Veltman studeerde Ontwikkelingssociologie aan de Universiteit Leiden. Ze werkt momenteel als buitenpromovenda aan een promotietraject aan de Universiteit van Amsterdam op het gebied van cross-disciplinaire en multi-stakeholdersamenwerking in de context van het leren aan complexe vraagstukken in het hbo.