D. (Diny) van der Aalsvoort

Diny van Aalsvoort was als lector Rekenen-wiskunde-didactiek verbonden aan Saxion Hogeschool.