F. (Floor) Binkhorst

Program director - Honours Academy Radbout Universiteit

Info@techyourfuture.nl

F. (Floor) Binkhorst

-

In oktober 2017 is Floor gepromoveerd op het TechYourFuture onderzoek naar effectieve  docentontwikkelteams: Connecting the DOT's.

isbetrokkengeweest