L.C. (Diane) van der Linde-Koomen

Diane heeft in 1991 haar studie Franse taal en letteren afgerond aan de Rijks Universiteit Groningen. Hierna is zij werkzaam geweest in het bedrijfsleven als ICT trainer en projectmanager voor grote opleidingstrajecten. Sinds 2005 werkt zij als ICTO coördinator voor de Lerarenopleidingen en de CALO van Hogeschool Windesheim. In deze functie houdt zij zich bezig met de professionalisering van medewerkers op het gebied van ICT en didactiek.  Zij heeft geparticipeerd in de ADEF-ICT werkgroep en is een van de auteurs van de Kennisbasis ICT (ADEF, 2009/2013). Vanaf 2014 is zij ook projectleider van Lab21: de Onderwijsinnovatiewerkplaats van Hogeschool Windesheim (www.windesheim.nl/lab21). In haar onderzoek richt zij zich vooral op Computational Thinking.